Pomoc dla Domów Dziecka

Dajemy młodym szansę na lepsze jutro.

Działamy na rzecz wyrównywania szans życiowych dzieci z domów dziecka. Mając świadomość, jak wiele młodych osób w naszym kraju potrzebuje wsparcia, niesiemy pomoc tam gdzie jest ona najbardziej potrzebna. 

Obszary pomocy dla domów dziecka: 

Remonty mieszkań komunalnych
Nauka języka obcego
Wsparcie rzeczowe
Wycieczki Wakacje Kolonie
Stypendia
Obozy sportowe
Remont pokoi

 Po podpisaniu porozumienia z osobą działającą w imieniu i na rzecz wychowanków domu dziecka, zobowiązujemy się do realizowania zapotrzebowania podopiecznego, po ówczesnym złożeniu oświadczenia, że jego sytuacja materialna nie pozwala na samodzielne sfinansowanie:  

 • Ewakacji, kolonii czy wyjazdów edukacyjnych
 • Ekorepetycji oraz zajęć wyrównawczych
 • Ezajęć dodatkowych
 • Especjalistycznego sprzętu umożlwiającego prawidłowy rozwój
 • Eodzieży czy obuwia
 • Eżywności długoterminowej
 • Eprezentów z okazji Świąt Bożego Narodzenia
 • Eremontu placówki
 • Edoposażenia placówki
 • Estypendiów dla młodzieży wybitnie uzdolnionej

JESTEŚ PRZEDSTAWICIELEM DOMU DZIECKA?

Niesiemy pomoc finansową, rzeczową oraz niematerialną wszystkim dzieciom i młodzieży trudnej sytuacji życiowej. Jeśli jesteś przedstawicielem podopiecznego, placówki opiekuńczej, opiekunem – pobierz formularz zgłoszeniowy.

POMOC DLA SAMOTNYCH RODZICÓW   > FORMULARZ DO ZGŁOSZENIA

POMOC DLA USAMODZIELNIAJĄCEGO SIĘ NASTOLATKA > FORMULARZ

POMOC DLA RODZIN BIEDNYCH WIELODZIETNYCH    > FORMULARZ

Poznaj Domy Dziecka i Placówki, które wspieramy!
 1. Dom Dziecka w Golance Dolnej
 2. Dom Dziecka „Dom Nad Stawem” w Obornikach Śląskich
 3. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tarnowie
 4. Dom Dziecka w Przyłęku – Stowarzyszenie „Kopciuszek”
 5. Dom Dziecka w Dzbanowie – Stowarzyszenie „Kopciuszek”
 6. Dom Dziecka Wrocław – „Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania”
 7. Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy w Płock
 8. Bezpieczny Dom – Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Bytomiu
 9. Dom Dziecka nr 3. w Łodzi „Słoneczna Polana”

Wspólnie możemy zrobić DZIŚ wiele dobrego, dla młodych, którzy są NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ! 

JEŚLI CHCESZ Z NAMI CZYNIĆ DOBRO, ZOSTAŃ NASZYM WOLONTARIUSZEM!

  facebook