PROGRAM DOMINO
Dajemy młodym szansę na lepsze jutro.
Strona Główna 9 PROGRAM DOMINO
projekt domino

PROGRAM DOMINO

Program DOMINO to kompleksowy program skierowany do dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz podopiecznych domów dziecka. Jest to długofalowy projekt, który zakłada wszechstronny rozwój osobisty młodych, ambitnych osób. Jego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych i społecznych, a w konsekwencji pewny start w dorosłość.

Projekt Domino to 3 KAMIENIE milowe – wewnętrzne projekty, które zakładają rozwój i pomoc w trzech głównych dziedzinach życia: poprzez zabawę, naukę i pracę.

NAPIS DOIT

Program DOMINO to kompleksowy program skierowany do dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz podopiecznych domów dziecka. Jest to długofalowy projekt, który zakłada wszechstronny rozwój osobisty młodych, ambitnych osób. Jego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych i społecznych, a w konsekwencji pewny start w dorosłość.

Projekt Domino to 3 KAMIENIE milowe – wewnętrzne projekty, które zakładają rozwój i pomoc w trzech głównych dziedzinach życia: poprzez zabawę, naukę i pracę

Projekt DOit realizujemy dzięki współpracy z dwiema zaprzyjaźnionymi firmami:

RIO – brazylijska szkoła jujitsu i sportów walki. Systematyczne treningi uczą dyscypliny i systematyczności a ponadto aktywizują sportowo młodzież. Dodatkowo intensywność treningu jak i sama forma zajęć pozwalają rozładować energię i agresję wśród trudniejszej młodzieży. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych trenerów co uczy młodzież autorytetu. W okresie wakacyjnym Stowarzyszenie RIO wraz z Fundacją DOM organizuje letni obóz dla systematycznych uczestników programu.

Wrocławska szkoła tańca nowoczesnego – prowadzona przez trenerów z pasją, uznanych choreografów i tancerzy. Treningi prowadzone raz w tygodniu dla młodzieży z różnych grup wiekowych i w różnych stylach tańca. System prowadzonych zajęć uczy współpracy w grupie i konsekwencji działań. W okresie letnim szkoła organizuje wyjazdowe obozy taneczne dla członków grup. Ponadto szkoła organizuje wiele występów dla publiczności co pozwala przełamywać tremę przed dużą grupą obserwatorów.

Jego celem jest wyrównywanie poziomu edukacji dzieci i młodzieży z trudnych środowisk i rodzin dysfunkcyjnych oraz młodzieży znajdującej się w pieczy zastępczej. Taka młodzież bardzo często odstaje poziomem nauki od grupy rówieśniczej, a braki w wiedzy i umiejętnościach wpływają negatywnie na samoocenę dzieci , co w konsekwencji prowadzi do wyobcowania w szkole. Pogłębiające się braki w nauce powodują zawstydzenie co jeszcze bardziej odsuwa dzieci od chęci uczestniczenia w zajęciach szkolnych.

Projekt MInd! to cykl systematycznych zajęć wyrównawczych dostosowanych do bieżących potrzeb dzieci, biorąc pod uwagę ich wiek oraz stopień zaawansowania w danej dziedzinie. Projekt realizowany jest przy współpracy z profesjonalnymi szkołami edukacyjnymi oraz z wykorzystaniem osób niepełnosprawnych poprzez nowatorski system zajęć prowadzonych online.

Z drugiej strony w projekcie MInd, chcemy realizować pasje młodzieży poprzez uczestnictwo w kółkach hobbystycznych, dodatkową naukę języków obcych oraz rozwijanie i pielęgnowanie talentów. Chcemy wspierać zdolną, ambitną młodzież w samorealizacji i spełnianiu marzeń.

nolimit

Jego celem jest pomoc w usamodzielnianiu i wejściu w dorosłość młodzieży, podopiecznych programu DOMINO. Skierowany jest do osób, które kończą edukację średnią i zamierzają postawić swoje pierwsze kroki w świecie zawodowym oraz na studiach wyższych.

W tym projekcie skupiamy się na najtrudniejszym dylemacie osoby młodej z trudnego środowiska: wybrać dalsza edukację czy pracę? Celem naszego programu jest jak najszersze wsparcie młodego człowieka w podjętej decyzji. Dla osób które wybiorą studia wyższe, a których nie stać finansowo na podjęte zobowiązanie, otworzymy program stypendialny dla najbardziej uzdolnionych. System przyznawanych stypendiów będzie zależny od wyników semestralnych podopiecznych Fundacji. Z drugiej strony służymy radą i pomocą prawną, a także pomocą w znalezieniu mieszkania i dofinansowaniu do niego.

Dla osób, które zdecydują się na ścieżkę zawodową zakładamy szereg działań, wspomagających w rozpoczęciu kariery. Dzięki współpracy z firmą szkoleniową, przeprowadzimy szereg warsztatów ułatwiających znalezienie pracy oraz pomoc w pośrednictwu na rynku pracy. Kompleksowe szkolenia prowadzone przez doświadczonych managerów i liderów grup obejmują min. szkolenia z autopromocji, pisania CV oraz rozmów rekrutacyjnych. Dla najlepszych spośród osób biorących udział w projekcie zaprzyjaźniona firma z branży HR może zaproponować staże pracy.

fundacja dom

PROGRAM DOMINO

To kompleksowa opieka nad dzieckiem, wieloetapowy i wieloletni projekt, który zakłada wszechstronną pomoc, młodym i ambitnym osobom, które chcą zmienić swoje życie, przekuć swój upór i siłę woli w sukces. Realizując kolejne etapy, możecie osiągnąć wszystko o czym marzycie.

 

EFEKT DOMINO

Celem projektu jest osiągnięcie efektu domino, w którym poprzez przejście kolejnego Kamienia milowego młodzież realizuje samą siebie w trzech dziedzinach, dążąc do ostatecznego celu jaki jest sukces w życiu osobistym i zawodowym.

Facebook


Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/etroosk/ftp/dbamyomlodych/wp-content/plugins/arscode-social-slider/fblb_slider.php on line 47