ROZLICZENIE PIT ONLINE 2022

przekaż swoje 1,5% dla Fundacji Dbamy o Młodych

przekaż swoje 1,5% podatku!

KRS 0000534950

Razem jesteśmy w stanie zdziałać wiele dobrego.
Pomóż ratować zdrowie i życie naszych podopiecznych.
Twoje 1,5 procenta ma znaczenie!

Fundacja DOM powstała, by pomagać maluchom w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Chcemy docierać z pomocą do jak największej liczby potrzebujących dzieci, zarówno tych z domów dziecka, jak i tych z biednych rodzin.

Potrzebujemy Waszego wsparcia – Ty też możesz pomóc!

Termin rozliczenia
podatku dochodowego PIT-37
oraz PIT-36, PIT-38 i PIT-39 upływa

2 maja 2023

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku
KRS 0000534950

Kto może przekazać 1,5 procenta?
Deklaracja PIT 2022:

pracownicy – PIT 37
emeryci/renciści – PIT OP
przedsiębiorcy – PIT 36
przedsiębiorcy-liniowcy – PIT 36L
gracze giełdowi – PIT 38
osoby, które sprzedały nieruchomość – PIT 39

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

W Polsce w 2017 roku aż 76 tysięcy dzieci znajdowało się w pieczy zastępczej. 20 tysięcy dzieci umieszczono w rodzinnych domach dziecka, a 56 tysięcy w rodzinach zastępczych. 1 mln 648 tys. polskich dzieci wciąż jest zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Są to dzieci z rodzin, których nie stać na zaspokojenie podstawowych dóbr, tak oczywistych dla każdego z nas!

Twój 1% podatku pozwala nam pomóc im zarówno w domach dziecka jak i na starcie w dorosłość

  • Pomagamy finansowo, poprzez organizowanie stypendiów naukowych i sportowych dla najbardziej uzdolnionych, zaszczepiamy pasje i realizujemy marzenie.
  • Pomagamy rzeczowo, przekazując podopiecznym potrzebne dary. Zapewniamy godny byt i właściwy rozwój socjalny.
  • Pomagamy niematerialnie, poprzez organizowanie szkoleń, zajęć dydaktycznych oraz sportowych, a także wyjazdów edukacyjnych. Wspieramy młodzież, która opuszcza domy dziecka w wejściu w dorosłe życie. Pośredniczymy w znalezieniu pracy i mieszkania, a także pomagamy zorganizować stypendia na dalszą edukację. Fundacje tworzy młody i dynamiczny zespół, pełen zapału oraz kreatywnych pomysłów.

Przekaż swoje 1,5% podatku na fundację Dbamy o Młodych.

KRS 0000534950

Rozliczenie PIT – Najczęściej zadawane pytania

Jak przekazać 1,5% podatku?

Przekazanie jednego procenta jest bardzo proste i zupełnie darmowe – nie wpłynie na wartość zwrotu podatku. Potrzebujesz jedynie numeru KRS organizacji, którą chcesz wesprzeć, oraz obliczonej kwoty 1,5% Twojego podatku. Zachęcamy do skorzystania z naszego programu do rozliczeń. Wskaże on rubryki, w których trzeba umieścić odpowiednie informacje, oraz obliczy za Ciebie wartość 1,5%.

Jak obliczyć wartość 1,5%? Jeden procent to po prostu jedna setna kwoty Twojego podatku.
Przesuwamy więc przecinek o dwie cyfry w prawo. Przykładowo, jeśli Twój podatek wynosi 3254 zł, jego jeden procent to 32, 54 zł. Następnie zaokrąglamy kwotę do pełnych dziesiątek groszy w dół. W podanym przykładzie, jeśli 1% wynosi 32,54 zł, należy przekazać 32,50 zł. Jeśli wypełniasz deklarację w programie Twój e-PIT oraz przekazałeś w zeszłym roku swój jeden procent organizacji OPP, Twoje zeznanie będzie automatycznie uzupełnione o jej numer KRS. Możesz nic nie zmieniać i ponownie wesprzeć tę samą organizację lub wybrać opcję „Zmieniam organizację” i wpisać nowy numer KRS. Możesz także zadecydować o celu szczegółowym, np. wskazać subkonto konkretnego podopiecznego fundacji. W kolejnej rubryce masz także możliwość wyrażenia zgody na przekazanie Twoich danych osobowych do wspieranej przez Ciebie organizacji. Wypełnienie obu rubryk jest całkowicie dobrowolne.

Kto może przekazać 1,5% podatku?

Prawo do przekazania jednego procenta podatku ma każdy podatnik rozliczający się w danym roku podatkowym, który nie jest z podatku zwolniony.

Rodzaje PIT-ów, czyli którą deklarację PIT wybrać?

Najpopularniejszymi i najczęściej wybieranymi formularzami PIT są przede wszystkim PIT-37 oraz PIT-36. Na pierwszym z nich (PIT-37) rozliczają się osoby pracujące na umowach o pracę, o dzieło czy na zleceniach. Drugi natomiast (PIT-36) jest przeznaczony dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą.
Obok nich mamy jeszcze kilka innych rodzajów PIT (np. PIT-28, PIT-38, PIT-39). W przypadku problemów z wyborem właściwego PITa do naszego rozliczenia pomocny okaże się sprawdzony program, który podpowie jaki formularz będzie odpowiedni. Dowiedz się więcej, jakie są rodzaje deklaracji PIT i dla kogo przeznaczona jest każda z nich?

Do kiedy rozliczyć PIT?

W tym roku wyznaczono następujące terminy złożenia deklaracji podatkowej:
– do 1 marca 2021 roku (poniedziałek) – PIT-28
– do 30 kwietnia 2021 roku (piątek) – PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39

Ulgi podatkowe

Rozliczając PIT, podatnik może skorzystać z różnych preferencji podatkowych. Są to ulgi, odliczenia czy korzystniejsze metody rozliczeń przeznaczone dla osób spełniających określone warunki. Wśród najpopularniejszych preferencji są m.in. ulga prorodzinna (na dzieci), odliczenie darowizn czy rozliczenie z małżonkiem.
Aby w łatwy sposób sprawdzić, jakie ulgi Ci przysługują i je rozliczyć, skorzystaj z programu do rozliczeń PIT, który przeprowadzi Cię przez cały proces i dodatkowo ułatwi obliczenia.

Odliczanie podatkowe z tytułu darowizny

Darowizny, które przekazujemy w trakcie roku m.in. fundacjom czy stowarzyszeniom, możemy później odliczyć od naszego podatku. Dzięki temu z jednej strony wspieramy organizacje, które potrzebują naszej pomocy, z drugiej obniżamy płacony przez nas podatek. Kliknij i zobacz, jak odliczyć podatek z tytułu darowizny.

Jak rozliczyć PIT z małżonkiem?

Nie potrzeba do tego żadnych specjalnych dokumentów. Wystarczy, że przy wypełnianiu zeznania jeden z małżonków zaznaczy odpowiednią rubrykę i wpisze dane współmałżonka. Wymagany jest również wyłącznie jeden podpis. Prawo do rozliczania się ze współmałżonkiem posiadają osoby, które pozostawały przez cały rok w związku małżeńskim oraz we wspólnocie majątkowej, a także nie korzystają z opodatkowania
liniowego, ryczałtem, kartą podatkową lub podatkiem tonażowym.
Najpierw należy osobno, dla każdego małżonka odliczyć ulgi, które mu przysługują. Następnie dodać dochody obojga małżonków, podzielić je przez dwa, wyliczyć podatek od uzyskanej kwoty, a potem pomnożyć razy dwa.
facebook