SUBKONTA
Strona Główna 9 SUBKONTA

ZOSTAŃ PODOPIECZNYM !

Dzieci, młodzież, samotne matki, rodziny biedne, wielodzietne zapraszamy do naszego programu SUBKONT. Trudna sytuacja, dysfunkcja czy choroba często wiążą się z ogromnymi kosztami. Wyrównywanie szans życiowych, wspieranie młodych talentów, pomoc w drodze do zdrowia to nasz cel.

Uruchomimy twój indywidualny numer konta i rozpoczniemy działania na twoją rzecz. Nie jesteś Sam !

DLACZEGO WARTO ZAŁOŻYĆ U NAS SUBKONTO ?

Otrzymujesz indywidualny numer subkonta, na który legalnie możesz zbierać darowizny wolne od podatku.

Nie pobieramy żadnych opłat związanych z prowadzeniem rachunku.

Zapewniamy profesjonalną i szybką obsługę środków zebranych na Twoim subkoncie.

Masz możliwość gromadzenia środków z 1 % podatku.

Jako Fundacja czynnie uczestniczymy w promowaniu twojej zbiórki pieniędzy.

Rejestracja do programu SUBKONT w kilku prostych etapach:

1. Pobierz poniższe dokumenty Fundacji DOM DBAMY O MŁODYCH. Zapoznaj się z nimi, wypełnij oraz podpisz.

Regulamin do pobrania
Umowa  do pobrania
Wniosek  do pobrania

1. Wszystkie dokumenty zeskanuj, wyjątek stanowi Umowa ją należy wydrukować i w dwóch egzemplarzach dostarczyć do siedziby Fundacji listownie (ul. Wyszyńskiego 64, 50-331 Wrocław).

2. Jeśli prosisz o pomoc w refundacji kosztownego leczenia przygotuj dokument potwierdzający diagnozę. Nie wymagamy pełnej dokumentacji medycznej a jedynie najaktualniejszy dokument potwierdzający chorobę. Skan dokumentu proszę podpisać oraz opisać: „Za zgodność z oryginałem”.

3. Do uruchomienia pełnych działań promocyjnych i umieszczenia do grona podopiecznych na stronie internetowej niezbędne jest przesłanie kilku zdjęć oraz historii osoby proszącej o pomoc darczyńców (format pliku tekstowego).

4. Jeśli sytuacja wymaga wybierz, kto będzie Twoim pełnomocnikiem. Jest to osoba, która będzie mogła podejmować czynności w Twoim imieniu.

5. Wszystkie dokumenty swoje oraz fundacji wyślij skanem na adres mjarecka@fundacjadom.org. W ciągu kilku dni skontaktujemy się z Tobą w celu zakończenia procesu rejestracji i rozpoczęcia działań.

Formularz kontaktowy

    facebook